Isı Aynı Sıcaklık Farklı Etkinliği/Deneyi

Deney ve Etkinlikler

Deney/Etkinlik Sınıfı

Deney/Etkinlik Dersi

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı

Deney/Etkinlik Malzemeleri (Araç-Gereçler):

  • İspirto ocağı (2 adet)
  • Sacayağı (2 adet)
  • Termometre (2 adet)
  • Beherglas (2 adet)
  • Su
  • Kibrit

Deneyin/Etkinliğin Hazırlanışı:

Beherglaslardan birine 100 mL, diğerine 200 mL su koyun.
Suların ilk sıcaklıklarını ölçün. Sonucu tabloya kaydedin.
İspirto ocaklarını sacayaklarının altına koyun ve yakın.
Her iki beherglası aynı anda ısıtmaya başlayın. Bir yandan da dakikada bir kez termometreler ile sıcaklıkları kontrol edin.
Aşağıdaki grafiğe 1, 2, 3, 4 ve 5. dakikanın sonunda suların sıcaklıklarını kaydedin. Sıcaklık değişimlerini karıştırmamak için tablodaki işaretlemeyi farklı renkte iki kalem kullanarak yapabilirsiniz. Sıvıların sıcaklık
artışlarını karşılaştırın.

Su Miktarı 100 mL 200 mL
Başlangıç Sıcaklıkları (oC) (0. Dakika)    
1. Dakika    
2. Dakika    
3. Dakika    
4. Dakika    
5. Dakika    

Deney/Etkinlik Sonucu

Aynı cins maddelerin farklı miktarlarına eşit ısı verildiğinde, kütlesi fazla olanın sıcaklık artışı daha az olur. Sıcaklık artışı kütle ile ters orantılıdır.