Mıknatısların Kutuplarının Birbirine Etkisi Deneyi/Etkinliği

Deney ve Etkinlikler

Deney/Etkinlik Sınıfı

Deney/Etkinlik Dersi

Deney/Etkinlik Güvenliği

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı

Deney/Etkinlik Malzemeleri (Araç-Gereçler):

 • Toplu iğneler
 • Ataşlar
 • Çubuk mıknatıs (2 adet)
 • Nal mıknatıs
 • Demir tozu
 • Plastik bir yüzey
 • Oyuncak araba

Deneyin/Etkinliğin Hazırlanışı:

 • Mıknatıslan ataşlara ve toplu iğnelere yaklaştırın. Her iki kutup da ataşları ve toplu iğneleri çekiyor mu? Mıknatısların farklı bölgelerini iğnelere yaklaştırın. Hangi bölgeler daha çok iğneyi çekti?
 • Mıknatısların zıt kutuplarını birbirlerine yaklaştırın. Birbirlerine nasıl bir kuvvet uyguladılar?
 • Mıknatısların aynı kutuplarını birbirlerine yaklaştırın. Birbirlerine nasıl bir kuvvet uyguladılar?
 • Oyuncak arabanın içine bir çubuk mıknatıs koyun. Diğer mıknatısın zıt kutbunu arabaya yaklaştırdığınızda arabanın nasıl hareket ettiğini gözleyin.
 • Oyuncak arabanın içine bir çubuk mıknatıs koyun. Diğer mıknatısın aynı kutbunu arabaya yaklaştırdığınızda arabanın nasıl hareket ettiğini gözleyin.
 • Nal mıknatısı plastik levhanın altına alın ve demir tozlarını levhanın üzerine serpiştirin. Demir tozlarının levhada oluşturduğu deseni inceleyin. Demir tozları nerelerde yoğunlaştı? Kuvvet çizgilerini görebildiniz mi?
 • İki tane çubuk mıknatısın aynı kutuplarını karşılıklı bakacak şekilde plastik levhanın altına yerleştirin. Demir tozlarını levhaya serpiştirin ve deseni inceleyin.
Deney/Etkinlik Sonucu

Manyetik olan demir, nikel, kobalt maddelerini çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir. Mıknatısların N ve S ile sembolleştirilen iki kutbu vardır. Çekme özellikleri kutuplarda daha güçlüdür. Mıknatısların aynı kutuplan birbirlerine itme kuvveti uygularken zıt kutuplar birbirlerini çeker.