Suyun Kaynama Noktasının Belirlenmesi Etkinliği/Deneyi

Deney ve Etkinlikler

Deney/Etkinlik Sınıfı

Deney/Etkinlik Dersi

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı

Deneyin/Etkinliğin Hazırlanışı:

  • Destek çubuğunu üçayağa tutturun.
  • Termometrenin üst ucuna tek delikli lastik tıpayı geçirin.
  • Bünzen kıskacına tıpayı tutturun ve bağlama parçası ile kıskacı destek çubuğuna bağlayın.
  • İspirto ocağını sacayağın altına koyun. Beherglası sacayağının üzerine yerleştirin.
  • Termometreyi sabit tutan düzeneği hareket ettirerek suyun içine sokun. Bu sırada termometrenin haznesinin beherglasın tabanına değmemesine dikkat edin. Termometre ile suyun ilk sıcaklığını ölçerek sıcaklık-zaman grafiği oluşturarak işaretleyin.
  • İspirto ocağını yakın ve su kaynayana kadar her dört dakikada bir termometreden suyun sıcaklığını okuyun ve tabloya/grafiğe işaretleyin.
  • Su kaynadığında termometredeki değeri ölçün ve grafiğe işaretleyin.
  • Aşağıdaki tabloya ölçüm değerlerini not edin ve buna göre oluşturduğunuz sıcaklık-zaman grafiğine işaretleyiniz.
Zaman (Dakika) Sıcaklık (oC)
İlk Sıcaklık (0. Dakika.)  
4. Dakika  
8. Dakika  
12. Dakika  
16. Dakika  
Kaynama Sıcaklığı  

 

Deney/Etkinlik Sonucu

Saf su deniz seviyesinde 1 atmosfer basınç altında 100 °C'de kaynar. Yaptığınız ölçümlerde su kaç °C'de kaynadı? Bu farklılığın sebebi sizce ne olabilir?
Suyun kaynama noktası yükseklik ve basınca bağlı olarak değişeceğinden farklı açık hava basınçlarında ve yükseltilerde kaynama noktası da değişik olacaktır.